Daňové poradenství je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou – daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy, přiměřeně zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v platném znění, dále potom smluvní ujednání mezi poradcem a klientem.

Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém je v zásadě podobný systémům v zahraničí, ale aplikace řady nejasných předpisů je technicky náročná. Situaci navíc komplikují časté změny legislativy a vysoké daňové sankce za odchýlení od daňových předpisů. I u zdánlivě jednoduchých transakcí se tak mohou objevit nečekané komplikace.

Poskytujeme tyto služby:

Daňové konzultace a poradenství

 • V rámci daňového poradenství poskytujeme právní pomoc v oblasti daní a v souvislosti se stanovením všech daňových a registračních povinností klienta vůči státu.

Daň z příjmů právnických osob

 • příprava nebo revize daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • posouzení základních dokumentů a transakcía identifikace rizik

Daň z příjmů fyzických osob

 • příprava nebo revize daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • daňově účinné zaměstnanecké struktury pro expatrioty a pro české rezidenty v zahraničí

Nepřímé daně

 • příprava přiznání k DPH
 • DPH audit a řešení transakcí ovlivňujících DPH v rámci Evropské unie
 • poradenství v oblasti cel a spotřebních daní

Daňové due dilligence

 • daňové analýzy transakcí, fúzí, akvizica kapitálových restrukturalizací

Jednání s finančními úřady

 • zastupování daňového subjektu před správcem daně v rámci šetření správce daně (např. postup k odstranění pochybností, daňová kontrola, apod.)

Ad hoc daňové poradenství

 • analýzy vybraných obchodních transakcí, identifikace hlavních daňových rizik
 • mezinárodní zdanění příjmů a zamezení dvojího zdanění

Neváhejte a domluvte si osobní schůzku nebo konzultaci již dnes!

Napište nám

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva