Pro vedení účetnictví a poskytování účetního poradenství oprávněnou osobou – účetním nebo účetním poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy, dále potom smluvní ujednání mezi mandatářem a mandantem.

Rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a související prováděcí předpisy.

Poskytujeme tyto služby:

 • Vedení finančního účetnictví podle českých účetních standardů
 • Příprava manažerských reportů na míru
 • Příprava a podání přiznání k DPH
 • Asistence při auditu roční účetní závěrky
 • Komplexní služby v oblasti výkaznictví dle mezinárodních účetních standardů
 • Kontrola a supervize finančního účetnictví vedeného klientem
 • Analýza a optimalizace klientských účetních procesů
 • Pomoc s nastavením účetní politiky, účetního systému a manažerského reportingu
 • Pomoc při uzávěrce účetního období a při sestavení roční účetní závěrky
 • Pomoc s procesem konsolidace a se sestavením konsolidované účetní závěrky
 • Rekonstrukce účetnictví a rekonciliace účtů hlavni knihy
 • Služby v oblasti finanční analýzy a finančního plánování vč. přípravy a vyhodnocení rozpočtů a nastavení kontrolních mechanismů
 • Účetní posouzení komplexních obchodních případů
 • Pomoc s přípravou vnitřních směrnic a s nastavením vnitřního kontrolního systému pro oblast účetnictví a finančního reportingu
 • Zpracování hlášení INTRASTAT případně jiných statistických hlášení